Links

Links

Links til relevante sider på nettet:

Vores leverandør af kister og urner.

Vores leverandør af blomster.

Afdøde.dk
Dødsannoncer fra hele Danmark

Advokatkæden Ret og Råd

Advokatsamfundet

Arbejdsskadestyrelsen
Erstatning ved dødsfald

Børns Vilkår
Sorggrupper for børn, der har mistet forældre eller søskende

Børn, Unge & Sorg
Rådgivningscenter for unge ml. 16 og 28 år, hvis forældre er alvorligt syge eller døde

Danske Krematoriers Landsforening
Adresser på krematorier, kistemål m.v.

Den Danske Præsteforening

Dødsannoncer
Dødsannoncer fra hele Danmark

EFFS (Europæisk sammenslutning af bedemandsforretninger)
Her findes bl.a. en ordbog (vocabulary) med begravelsesudtryk

Elysium Begravelsesopsparing

Familieadvokaten

Folkekirken

Foreningen “Vi har mistet et barn”

Forsikringsoplysningen

Funeralwire
Internationale nyheder i begravelsesbranchen

Kirkeministeriet

Kommunernes Landsforening

Kræftens Bekæmpelse

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Landsforeningen til støtte ved spædbørns død

Nekrologen.dk
Dødsannoncer og nekrologer fra hele Danmark

Nettidende
Statstidende, Tingbladet, Udbudsavisen

Personregistrering
Elektronisk registrering af fødsler, dødsfald, navneændringer m.m.

Retsinformation

Samtalegrupper.dk
Samtalegrupper for børn/unge, der har mistet en nær pårørende

Sogneportalen

Sorghjælp
Hjælp til mennesker, der er i sorg og krise

Sundhedsministeriet

Suomen Hautaustoimistojen Lietto, Finland
Den finske Brancheforening For Begravelsesforretninger

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF)

Sygeforsikring Danmark

Trossamfund uden for Folkekirken

Utfararstofa Kirkjugardanna, Island
Islands Kirkegårde

Ældresagen