Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver

SolnedgangBegravelsen arrangeres på grundlag af afdødes og de efterladtes individuelle ønsker. Bedemanden aftaler alt det praktiske vedr. begravelsen/bisættelsen med de pårørende.

Bedemænd i Danske Bedemænd er uddannet til at klare alle forhold, der kan opstå ved et dødsfald og til at yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

 • Udarbejder et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen/bisættelsen.
 • Henviser de pårørende til præsten for aftale om højtideligheden.
 • Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, som underretter skifteretten, folkeregistret og det sociale udvalg.
 • Kontakter kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium.
 • Træffer aftaler med blomsterdekoratør, bogtrykker, dagblade, stenhugger, organist, kor og eventuelt solist.
 • Sørger for betaling (udlæg) af alle rekvirerede ydelser fra leverandører.
 • Aftaler urnenedsættelse med de pårørende og kirkegården.
 • Evt. medhjælp ved udbæring af kiste efter højtidelighed i kirke eller kapel.
 • Sørger for at søge om div. former for berettiget begravelseshjælp til boet.
 • Afhenter dødsattest og rekvirerer manglende personlige attester.
 • Rustvognskørsel.
 • Kørsel og udlægning af blomster på kirkegården efter højtideligheden.
 • Kørsel af urnen til kirkegården.

Desuden formidler bedemanden kontakt til nedenstående.

 • Præsten, som skal stå for højtideligheden
 • Sygehus, hospice plejehjem eller anden institution
 • Fagforeningers gruppelivsforsikringer
 • Begravelseskasser